Departemente

Afrikaans

Vakhoof:
Me Alicia Pieters
(Afrikaans – huistaal)

Vakkoördineerder:
Me Susan Coetzer
(Afrikaans – eerste addisionele taal)

Engels

Vakhoof & -koördineerder:
Me Rene Louw
(Engels – eerste addisionele taal)

Wiskunde

Vakhoof:
Me Madelein Odendaal

Vakkoördineerder:
Me Madelein Odendaal
(Wiskunde Geletterdheid)

Natuurwetenskappe

Vakhoof:
Mnr Gerhard Botha

Fisiese Wetenskap

Vakhoof:
Me Hannelie Schulenburg

Lewenswetenskap & Verbruikerstudies

Vakhoof:
Me Petro de Jongh van Arkel

Vakkoördineerder:
Me Hannelie Schulenberg
(Fisiese Wetenskap)

Vakkoördineerder:
Me Suzan Steenkamp
(Verbruikerstudies)

Ekonomiese
Wetenskap &
Bestuurswetenskap

Vakhoof:
Me Zelda du Toit

Vakkoördineerder:
Me Marié Roode
(Besigheidstudies)

Vakkoördineerder:
Me Zelda du Toit
(Ekonomiese Wetenskap & Bestuurswetenskap)

Tegnies (Meganiese Tegnologie & Elektriese Tegnologie)

Vakhoof:
Mnr Hendrik Odendaal

Menslike Wetenskap &
Sosiale Wetenskap

Vakhoof:
Me Mariaan le Roux
(Geografie & Menslike Wetenskap)

Musiek, Kuns & Kultuur

Vakhoof:
Me Dalena Zandberg

Vakkoördineerder:
Me Irma Lombaard
(Kuns & Kultuur)

Lewensoriëntering

Vakhoof:
Mnr Lize van Niekerk

Departement Rekenaarwetenskap

Vakhoof:
Me Annetjie Erasmus
(Inligtingstegnologie & Rekenaartoepassingstegnologie)