Begrotings Vergadering 16 November 2015 18:00

Ontvang asb hiermee kennis van die Begrotingsvergadering vir ouers geskeduleer vir Maandag, 16 November 2015 om 18:00. Tydens hierdie vergadering sal die begroting vir 2016 voorgelê word vir goedkeuring.

Share This: