Bestuur & beheerliggaam

Skoolhoof:
Mnr Dawie Mathee
Voorsitter:
Mnr Wilco du Toit
Voorsitter:
Finansies & Administrasie:
Voorsitter:
Regsake & Dissiplinêre Komitee:
Mnr Michael van Rooyen Me Annemarie van Rooyen
Voorsitter & Ondervoorsitter:
Infrastruktuur & Terrein:
Addisionele lid:
Infrastruktuur & Terrein:
Mnr Hannes Kruger Mnr Gerrit Roux
Voorsitter:
Akademie & Kultuur:
Voorsitter:
Sportkomitee:
Mnr Jacques van Niekerk Mnr Lieb Janse van Rensburg

Jan Rothman

Voorsitter:
Bemarkingskomitee:
Voorsitter:
Koshuiskomitee:
Mnr Jacques van Niekerk Mnr Nic Keyser
Onderwyserkomponent: Nie-onderwyserkomponent:
Mnr Hendrik Odendaal

Me Rene Louw

Me Zelda du Toit

Me Hannelie de Wet