Skoollied

Daar’s ‘n skool hier in die Weste,
op die vlaktes wyd en kaal.
En met trots roep ons sy naam uit,
Hoërskool, Lichtenburg, Transvaal!

In die skool gee ons met erns,
rekenskap van al ons krag,
eerlik en opreg en ywerig,
werk ons hier van dag tot dag.

Want ons lê die fondamente,
van ‘n nasie trou en sterk!
Kom nou seuns en dogters almal saam!
Daar’s ‘n stryd te stry! Daar’s werk!