Skoolgeskiedenis

Ons skool se geskiedenis

Voorspel:
Vanaf 1910 het die goewermentskool Lichtenburg, ‘n middelbare afdeling onder sy dak gehad. Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Lichtenburg, het dwarsdeur die jare en veral gedurende die na-oorlogse jare besonder aandag aan die onderwys hier ter plaatse gegee. As gevolg van ds. J A Beyers, het die eerste Aanhouwen-koshuis in 1910 tot stand gekom. Die dorpshuis van genl. Koos de la Rey, is vir die doel gehuur. Toe slegs 6 koshuisgangers opgedaag het, het ds. Beyers vol vertroue gesê: “Ons gaan die koshuis aanhou, want AANHOU WEN”.

Hoërskool Lichtenburg is in 1916 gestig as deel van die laerskool. Aanvanklik is onderrig aan leerders vanaf vorm twee tot en met vorm sewe gegee.

Op 18 Januarie 1921 open Hoërskool Lichtenburg sy deure. In 1922 is Justitia-meisieskoshuis gebou.

In 1924 is die nuwe skoolgebou voltooi. Hierdie gebou het bestaan uit 10 klaslokale, kamers vir die hoof en personeel, ‘n biblioteek en ‘n laboratorium. Gedurende die dienstermyn van mnr JP Malan, is die skoolgebou vergroot deurdat ‘n nuwe vleuel en laboratorium in 1936 voltooi is.

In 1930 word die Aanhouwen-koshuis volledig gebou.
In 1939 was daar 389 leerlinge in die skool. Teen 1940 is hierdie hoërskool beskou as een van die grootste hoërskole op die Transvaalse platteland. Die skoollied word vir die eerste keer deur die leerders en die onderwysers gesing.

In 1941 is die skoolsaal aangebou en die leerlingraad is in Augustus 1945 in die lewe geroep. Die handwerk-en huishoudkundesentrum is in1947 voltooi. Die skoolbiblioteek is in 1954 begin.

Ons Hoërskoolwapen bestaan al sedert 1923. ‘n Rowwe skets van Lichtenburg se kenmerkende eienskappe: ploeg, sprinkaan en diamant , is deur mnr Theo Crous, onderwyser in Afrikaans vanaf 1916 tot 1932 en mnr Tienie Grobler, ‘n oud-leerling, en destyds LV. vir Marico, ontwerp. Op grond van daardie skets het die bekende kunsskilder, mnr Erich Mayer, die finale ontwerp geteken. Die leuse, “Daars ‘n stryd te stry, daar’s werk”, was mnr Theo Crous se keuse.

Die skoollied is in 1939 deur me Valmai Batty, ‘n Engelse onderwyseres, geskryf en deur mnr. Terstegen van Huyssteen, getoonset.

1921Hoërskool Lichtenburg het op 18 Januarie 1921 sy deure geopen met mnr. Hansie Markötter aan die stuur van sake.
1922Die skool se getalle staan nou op 242 leerders. Die besluit word geneem om die eerste koshuis, Justitia, in ‘n eg Kaaps-Hollandse boustyl te bou. Die swembad word deur die leerders gebou.
1923Erich Mayer, ʼn bekende kunsskilder, ontwerp ons skoolwapen, terwyl ons leuse, “Daar’s ‘n stryd te stry, daar’s werk”, deurTheo Crous, ʼn onderwyser wat Afrikaans by die skool aangebied het, geskep is. Kenmerkende eienskappe van die distrik,naamlik ʼn ploeg, ‘n mielie, diamante en sprinkane, verskyn op die wapen.
1930Daar word besluit om ʼn tweede koshuis, naamlik Aanhouwen, te bou.
1939Die skoollied word deur Valmai Batty, ‘n Engelse onderwysers, geskryf en deur Terstegen van Huyssteen, die sangonderwyser, getoonset.
1953Die Sprinkaan – die skool se eerste koerant – maak sy verskyning.
1971Die musieksentrum word gebou en mej Cronjé word die eerste musiekonderwyseres.
1972Die nuwe sportterrein word ontwikkel.
1976Die onthaallokaal word ingewy en die skoolkoerant se naam verander na Die Serankure.
1990Onthaallokaal word gebou.
1991Spreiligprojek
1992Osie veld word ontwikkel.
1993Fanus Booysen Sportterrien word ontwikkel.
1996Die Astrant, die huidige skoolkoerant, sien dié jaar die lig.
2001Hestrie Cloete, ʼn oud-leerder, word ons eerste Olimpiese kampioen in hoogspring. Haar afrigter was mnr Martin Marx, vroeër verbonde aan die skool.
2003Kleinteater musieksentrum.
Sportburo
2009Kafeteria
2012Muurbalbane
Aksie-sportfasiliteite
2013Hoërskool Lichtenburg word aangewys as die beste akademiese skool in die Noordwes-provinsie.
Spreiligte op tennisbaan.
2016Die skool kry ‘n nuwe gimnasium
20181ste Rugbyspan wen Pukreeks 3 jaar na mekaar.
2020Alle sport word gestop a.g.v die COVID 19-pandemie.
2021100 jaar “and still going strong”